Comparteix:

Presentació

El Departament imparteix docència en els estudis de grau i de màster dels centres docents següents:

- Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Barcelona – ETSAB 

- Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès – ETSAV

- Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona – EPSEB 

- Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona – ETSETB 

- Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona – ETSEIB 

- Facultat d’Informàtica de Barcelona – FIB 

- Facultat de Nàutica de Barcelona – FNB

- Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú – EPSEVG

- Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa – FOOT 

- Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa – EPSEM

- Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa – ESEIAAT

- Escola d'Enginyeria de Barcelona Est – EEBE