Comparteix:

Seccions

Secció de Teoria de l’Arquitectura i les Arts

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Av. Diagonal, 649, 7a planta

08028 Barcelona

Telèfon [+ 34] 93 401 64 19

Secció d’Història de l’Art i de l'Arquitectura

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Av. Diagonal 649, 7a planta

08028 Barcelona

Telèfon [+34] 93 401 64 28

Secció de Composició i Història de l’Arquitectura

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

C. Pere Serra 1-15

08190 Sant Cugat del Vallès

Telèfon [+34] 93 401 78 72

Secció d'Història de la Construcció

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Av. Gregorio Marañón, 44-50

08028 Barcelona

Telèfon [+34] 93 401 62 76

Secció de Tècniques de Comunicació

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Av. Víctor Balaguer, 1

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Telèfon [+34] 93 896 77 50