Comparteix:

Equip directiu

Director:

Pedro Azara Nicolás

Secretari:

Ramon Graus Rovira

 

Administració:

Imma Branchat Tigel

 

Caps de Secció:

Teoria de l’Arquitectura i les Arts (ETSAB): Marta Llorente Díaz

Història de l’Art i de Arquitectura (ETSAB): Antonio Pizza de Nanno

Composició i Història de l’Arquitectura (ETSAV): Josep Giner Olcina

Història de la Construcció (EPSEB): David Hernández Falagán

Tècniques de Comunicació (UPC): Marta Aguilar Pérez