Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recerca / Grups de Recerca

Grups de Recerca

ACC – Arquitectura, Ciutat i Cultura

El grup de recerca té caràcter plural i interdisciplinari. L'àmbit de recerca és el coneixement de la cultura que envolta l'espai habitat, el camp de la ciutat i el món construït lligat a l'experiència. El grup es vol establir dins un territori de frontera entre les disciplines teòriques, tècniques i científiques dels membres: arquitectura i urbanisme, antropologia, fenomenologia, estudi de les formes de representació de l'espai, estudis culturals i de gènere.

 

 

Barcelona ciutat fràgil

Producció científica

ACM – Anàlisis Crítiques de la Modernitat. Arquitectura i Ciutat

El grup ACM centra la seva activitat investigadora en l’Arquitectura i la Ciutat de la Modernitat adoptant una aproximació essencialment relacional per aportar elements crítics als debats i articular visions alternatives a les actuals polítiques d’intervenció.

Amb aquest objecte combina l’obertura de referents, de perspectives teòriques i de visions comparades amb el rigorós treball històric documental sobre estudis de cas com a base de noves aportacions crítiques.

Integra aproximacions diverses i complementàries que exploren aquells àmbits i processos de canvi fortament vinculats amb les transformacions de l’arquitectura i de la ciutat dels segles XIX, XX i XXI, com poden ser els camps de l’art i de la tècnica, de l’emergència i l’expansió de la noció de patrimoni i, en general, de totes aquelles problemàtiques de la societat i de la cultura de la modernitat que es mostrin rellevants.

                                                     Producció científica

Grups de recerca amb participació del PDI de la unitat

 

GIOPACT - Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats per a l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia

Conèixer les diferents formes de discriminació per raó de gènere i les causes que provoquen una menor representativitat de les dones en el món de la ciència i la tecnologia. Dissenyar eines i propostes d'actuació que contribueixin a la igualtat d'oportunitats de les dones en la formació i en el mercat laboral, tant en l’accés com en la promoció, la retribució i en les condicions laborals. Sensibilitzar i formar en matèria de gènere i discriminació. Aportar propostes que impulsin una major participació de les dones en la ciència i la tecnologia. Aplicar les eines i metodologies a altres formes de discriminació de determinats col·lectius o per altres motius diferents del gènere (cultura, raça, religió, etc.).

> Web

PRAEC - Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Catalanes

El PRAEC està desenvolupat per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Xarxa Vives d'Universitats, l'Institut d'Estudis Catalans i amb dotze universitats directament implicades.

El PRAEC, iniciativa presentada dins de les activitats commemoratives del Centenari de l'Institut del Teatre, té per objectiu rellegir el patrimoni dramatúrgic i estudiar la pràctica escènica en tots els seus gèneres i manifestacions.

Web

CLA - Cercle de Lingüística Aplicada

El CLA s’interessa en analitzar el desenvolupament de les llengües i els nostres coneixements envers aquestes, en l’educació plurilingüe, en el perfil dels professors no nadius, en la utilització de l’anglès com a eina per ensenyar contingut, en el desenvolupament de les competències interculturals, i en l’impacte de la internacionalització en les pràctiques multingües dins de l’educació universitària.

> Web