Vés al contingut (premeu Retorn)

Grups de Recerca

ACC – Arquitectura, Ciutat i Cultura

El grup de recerca té caràcter plural i interdisciplinari. L'àmbit de recerca és el coneixement de la cultura que envolta l'espai habitat, el camp de la ciutat i el món construït lligat a l'experiència. El grup es vol establir dins un territori de frontera entre les disciplines teòriques, tècniques i científiques dels membres: arquitectura i urbanisme, antropologia, fenomenologia, estudi de les formes de representació de l'espai, estudis culturals i de gènere.

 

 


Web

GRHACCI – Història de l’Arquitectura a Catalunya i el Context Internacional

El grup de recerca de la història de l’arquitectura a Catalunya és una unitat des dels 90'. Amb recerques d'arxiu, ha acumulat un cos historiogràfic que inclou l’època del renaixement fins al s. XX: de Blai a Gaudí; del GATCPAC, Sert i Coderch a Miralles, tots d’ampli reconeixement internacional. Les noves fonts d’arxiu i donacions (Puig i Cadafalch, Correa, Bohigas, Donato, Tous & Fargas) permeten continuar la feina ampliant lectures. També ha començat la recerca vers el romànic català, entre Sant Pere de Rodes i els treballs de Domènech i Montaner.

 

 

Web

PUPP – Perspectives Urbanes: Aproximacions Comparades

Es proposa explorar noves Perspectives Urbanes i aportar nous elements crítics al debat sobre la ciutat, per articular visions alternatives a les que han servit de base a les polítiques habituals d’intervenció. Han interessat en especial les herències històriques estructurals.
El tema preferent de recerca ha estat l’evolució dels mercats de Barcelona en un context comparat que, per la seva paradoxal trajectòria històrica, ha estat un actiu que ha permès desplegar, durant els últims 25 anys una política totalment singular que permet contribuir al debat internacional. També s’han investigat els canvis en l’arquitectura de l’habitatge i en l’espai domèstic, la història de l’aprovisionament d’aigua i el sanejament de Barcelona, i s’ha encetat l’estudi de l’aprovisionament d’aliments a la ciutat. La combinació d’aquestes i d’altres aproximacions han contribuit a alimentar el debat i la reflexió al grup de recerca.  
Web

TICA – Teoria i Crítica de la Ciutat, l’Arquitectura i les Arts

El grup de recerca consolidat Teoria i crítica de la ciutat, l’arquitectura i les arts (2014-2016) continua les recerques del grup de recerca emergent Arxiu crític model Barcelona (2009-2013) i amplia el seu camp d’investigació, des del punt de la vista de la teoria i crítica, vers la ciutat, l’arquitectura i les arts. Els camps en els qual es centren les recerques són els relacionats amb el pensament de l’arquitectura i les arts, amb relacions amb la política i la tecnologia, i afrontant les noves qüestions a l’agenda de la igualtat de gènere en urbanisme, arquitectura i enginyeria. En el camp de l’arquitectura es prioritzen les tipologies dels teatres, l’habitatge col·lectiu i els museus. A més a més, les recerques es dirigeixen també al camp de l’anàlisi crític de la historiografia i als coneixement dels instruments de l’edició.

Web

 

Grups de recerca amb participació del PDI de la unitat

 

GILDA - Grup per a la Innovació i la Logística Docent en l’Arquitectura

GILDA ha sortit a partir de les inquietuds d'uns professors d'arquitectura que varem cursar el Programa per a la formació i innovació docent del professorat universitari organitzat pel ICE (Institut de Ciències de l'Educació a l'UPC) al 2011/2012.

GILDA vol donar resposta a la necessitat de fer recerca i innovació pedagògica en el camp de l’arquitectura, mitjançant la formació de subgrups de treball i l’organització d’activitats específiques per a la disciplina arquitectònica.

L’interès de GILDA recau en la necessitat de treball conjunt entre les distintes àres departamentals i totes les Escoles d’Arquitectura de Catalunya i territori espanyol, per tal de formar, innovar i, en definitiva, millorar la docència d'aquesta disciplina.

> Web

GIOPACT - Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats per a l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia

Conèixer les diferents formes de discriminació per raó de gènere i les causes que provoquen una menor representativitat de les dones en el món de la ciència i la tecnologia. Dissenyar eines i propostes d'actuació que contribueixin a la igualtat d'oportunitats de les dones en la formació i en el mercat laboral, tant en l’accés com en la promoció, la retribució i en les condicions laborals. Sensibilitzar i formar en matèria de gènere i discriminació. Aportar propostes que impulsin una major participació de les dones en la ciència i la tecnologia. Aplicar les eines i metodologies a altres formes de discriminació de determinats col·lectius o per altres motius diferents del gènere (cultura, raça, religió, etc.).

> Web

PRAEC - Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Catalanes

El PRAEC està desenvolupat per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Xarxa Vives d'Universitats, l'Institut d'Estudis Catalans i amb dotze universitats directament implicades.

El PRAEC, iniciativa presentada dins de les activitats commemoratives del Centenari de l'Institut del Teatre, té per objectiu rellegir el patrimoni dramatúrgic i estudiar la pràctica escènica en tots els seus gèneres i manifestacions.

Web