Comparteix:

Grups de Recerca

ACC – Arquitectura, Ciutat i Cultura: Realitat i Transformació de l'Espai Urbà Contemporani

El grup de recerca té caràcter plural i interdisciplinari. L'àmbit de recerca és el coneixement de la cultura que envolta l'espai habitat, el camp de la ciutat i el món construït lligat a l'experiència. El grup es vol establir dins un territori de frontera entre les disciplines teòriques, tècniques i científiques dels membres: arquitectura i urbanisme, antropologia, fenomenologia, estudi de les formes de representació de l'espai, estudis culturals i de gènere.


LoG – Xarxes Transnacionals de l'Art i l'Arquitectura Moderns: Local-Global

El grup de recerca LoG centra la seva activitat en l'estudi històric de les relacions transnacionals de l'art i l'arquitectura moderns, amb una especial atenció a Catalunya com a exemple de les dinàmiques que han redefinit la interpretació de l'art i l'arquitectura al llarg dels segles XIX i XX. La recerca se centra en el paper dels agents que intervenen en la construcció d'una identitat nacional, la política de les institucions en relació a l'art i l'arquitectura, la circulació dels seus manifestos, el projecte intel·lectual dels seus autors, així com l'intercanvi cultural amb altres disciplines o països. Es fixa com a objectiu la construcció d'un mapa global que resituï l'art i l'arquitectura sota noves coordenades en el nostre present canviant.


Grups de recerca amb participació del PDI de la unitat

 

GIOPACT - Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats per a l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia

Conèixer les diferents formes de discriminació per raó de gènere i les causes que provoquen una menor representativitat de les dones en el món de la ciència i la tecnologia. Dissenyar eines i propostes d'actuació que contribueixin a la igualtat d'oportunitats de les dones en la formació i en el mercat laboral, tant en l’accés com en la promoció, la retribució i en les condicions laborals. Sensibilitzar i formar en matèria de gènere i discriminació. Aportar propostes que impulsin una major participació de les dones en la ciència i la tecnologia. Aplicar les eines i metodologies a altres formes de discriminació de determinats col·lectius o per altres motius diferents del gènere (cultura, raça, religió, etc.).

> Web

PRAEC - Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Catalanes

El PRAEC està desenvolupat per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Xarxa Vives d'Universitats, l'Institut d'Estudis Catalans i amb dotze universitats directament implicades.

El PRAEC, iniciativa presentada dins de les activitats commemoratives del Centenari de l'Institut del Teatre, té per objectiu rellegir el patrimoni dramatúrgic i estudiar la pràctica escènica en tots els seus gèneres i manifestacions.

Web

QURBIS - Quality of Urban Life: Innovation, Sustainability and Social Engagement

The main action framework of the group is focused on urban sustainability, cities and their inhabitants, and architecture, as a whole. It develops its activity from a transversal perspective, involving different disciplines of knowledge.

> Web

CLA - Cercle de Lingüística Aplicada

El CLA s’interessa en analitzar el desenvolupament de les llengües i els nostres coneixements envers aquestes, en l’educació plurilingüe, en el perfil dels professors no nadius, en la utilització de l’anglès com a eina per ensenyar contingut, en el desenvolupament de les competències interculturals, i en l’impacte de la internacionalització en les pràctiques multingües dins de l’educació universitària.

> Web