Comparteix:

Programa de doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura

 

Presentació

 

El nostre programa es planteja com un espai d’estudi sobre les relacions entre arquitectura i cultura. Centrat en la producció arquitectònica i urbanística, el nostre interès s’allarga en els textos, imatges i objectes relacionats amb aquestes propostes, tot cercant de reconstruir i interpretar el sentit d’aquestes obres, les circumstàncies de la seva aparició i la historiografia que les envolta. Això ens porta a moure’ns en els límits de diversos espais especulatius: història, teoria, art, disseny, tecnologia i patrimoni. En aquest marc, el programa ha acumulat una llarga experiència en temes d’arquitectura iberoamericana (veure llistat de tesis doctorals llegides i en procés), que han permès teixir una xarxa de relacions amb les millors universitats d’aquesta àrea geogràfica.

 

 

Objectius

 

Acompanyar el desenvolupament de tesis doctorals en historia i teoria de l’arquitectura per part dels candidats acceptats dins del programa, mitjançant tutories personalitzades en les quals es debat el pla de treball i s’acompanya el desenvolupament del treball de recerca.

A qui es dirigeix

A arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, historiadors de l’art, i historiadors, amb un mínim de 60 ECTS de màster universitari aprovat o, en el cas de titulació estrangera, o amb una acreditació d’una formació equivalent, que tinguin com a objectiu portar a terme la redacció d’una tesi doctoral.

Coordinació del Programa

Maribel Rosselló Nicolau

e-mail: maribel.rossello@upc.edu

Comissió acadèmica del Programa

Maribel Rosselló Nicolau
Pedro Azara Nicolás
Antonio Pizza de Nanno
Antoni Ramon Graells

Secretaria administrativa

Telèfon: +34 93 401 18 75

e-mail:

 

Escola de Doctorat

Informació del programa de doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura