Comparteix:

Concursos

Professorat Substitut borsa 2024 : CONVOCATÒRIA OBERTA

Comissió de selecció C-756 Disciplines ATP-756

Resolució 2023-5037/88, del 22 de desembre, per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat substitut

Constitució de la Comissió de selecció, 28 feb. 2024

Calendari del concurs

Criteris de valoració

Acta de la prova de valoració de mèrits i capacitats, 6 mar. 2024

Convocatòria a l'entrevista, 6 mar. 2024

Valoració de la prova oral, 15 mar. 2024

 


Professorat Associat borsa 2023 : CONVOCATÒRIA TANCADA

Comissió de selecció C-756 Disciplines ATP-756

Convocatòria processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat resolució núm. 2022-3858/197 de 22 de desembre de 2022

Acta de constitució de la Comissió de selecció, 15 mar. 2023

Acta de presentació de documentació, 22 mar. 2023

Acta de la prova de valoració de mèrits i capacitats, 28 mar. 2023

Convocatòria a l'entrevista, 28 mar. 2023

Acta de l'entrevista, 5 abr. 2023

 


Professorat Associat borsa 2022 : CONVOCATÒRIA TANCADA

Comissió de selecció C-756 Disciplines ATP-756

Convocatòria processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat resolució núm. 1622/2021 de 20 de desembre de 2021

Acta de constitució de la Comissió de selecció, 21 mar. 2022

Acta de presentació de documentació, 29 mar. 2022

Acta de la prova de valoració de mèrits i capacitats, 29 mar. 2022

Convocatòria a l'entrevista, 29 mar. 2022

Acta de l'entrevista, 5 abr. 2022

 


Professorat Associat borsa 2021 : CONVOCATÒRIA TANCADA

Comissió de selecció C-756 Disciplines ATP-756

Convocatòria processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat resolució núm. 1742/2020 de 23 de desembre de 2020

Acta de constitució de la Comissió de selecció, 11 mar. 2021

Acta de presentació de documentació, 22 mar. 2021

Acta de la prova de valoració de mèrits i capacitats, 22 mar. 2021

Convocatòria a l'entrevista, 22 mar. 2021

Acta de l'entrevista, 9 abr. 2021

 


Professorat Associat borsa 2020 : CONVOCATÒRIA TANCADA

Comissió de selecció C-756 Disciplines ATP-756

Convocatòria processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat resolució núm. 13/2020, 9 gen. 2020

Acta de constitució de la Comissió de selecció, 6 mar. 2020

Acta de presentació de documentació, 16 mar. 2020

Acta de la prova de valoració de mèrits i capacitats, 30 mar. 2020

Resolució 903/2020 participació telemàtica convocatòria ATP_2020, 10 jun. 2020

Convocatòria a l'entrevista, 15 jun. 2020

Acta de l'entrevista, 8 jul. 2020